DautuDinhcuQuocte.com

Danh mục

Tin tức

Tin tức về thị trường bất động sản và các chương trình đầu tư – định cư quốc tế chính xác.

Danh mục

Tin tức

Tin tức về thị trường bất động sản và các chương trình đầu tư – định cư quốc tế chính xác.

Victoria trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc

Victoria trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc

Victoria đã vượt mặt New South Wales để trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc dựa trên xếp hạng tiềm lực và sức mạnh kinh tế của CommSec.

Lần đầu tiên sau 4 năm đứng ở vị trí dẫn đầu New South Wales đã phải nhường ngôi lại cho Victoria đăng quang trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang này giữ vị trí dẫn đầu nền kinh tế quốc gia.