DautuDinhcuQuocte.com

Cập nhật lượng thư mời định cư New Zealand diện Investor 2

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện đầu tư (Investor 2 Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI).

Cập nhật lượng thư mời định cư New Zealand diện Investor 2

Để nộp đơn EOI quý vị cần thỏa mãn các điều kiện sau:

– Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống.

– Đầu tư 1,5 triệu đô la New Zealand cho 4 năm tại New Zealand.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý một doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc có doanh số trên 1 triệu đô la New Zealand/năm. Đương đơn có thể nộp đơn trên cơ sở sở hữu 25% cổ phần của doanh nghiệp đó hoặc đóng vai trò quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

– Có thêm tài sản khoảng 1 triệu đô la New Zealand để ổn định cuộc sống (không nhất thiết phải chuyển sang New Zealand).

– Có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 3.0 hoặc có quá trình sinh sống/học tập tại các nước nói tiếng Anh.

– Sinh sống tại New Zealand ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm.

– Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khỏe.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào EOI Pool với các vòng rút hồ sơ mới nhất như sau:

– Ngày 17/10/2018, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 80.

– Ngày 4/10/2018, có 6 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 79.

– Ngày 20/9/2018, có 6 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 30 – 105.

– Ngày 6/9/2018, có 10 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 -105.

– Ngày 23/8/2018, có 3 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 64.

– Ngày 9/8/2018, có 13 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 30 – 115.

– Ngày 26/7/2018, có 5 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33 – 71.

– Ngày 12/7/2018, có 4 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 39 – 85.

– Ngày 28/6/2018, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 25 – 98.

– Ngày 14/6/2018, có 4 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 33-100.

– Ngày 30/5/2018, có 8 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 20 – 77 điểm.

– Ngày 17/5/2018, có 5 EOI đã được lựa chọn từ bể hồ sơ với số điểm từ 35 – 100 điểm.

Quý vị quan tâm định cư New Zealand xin liên hệ Hotline 0942.105.205 để được tư vấn chi tiết hơn.

Cập nhật lượng thư mời định cư New Zealand diện Investor 2
5 (100%) 5 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT