DautuDinhcuQuocte.com

Thống kê lượng Hồ sơ EB-5 được cấp cho Việt Nam hết tháng 4/2019

Theo số liệu chính thức được công bố trên trang web của Bộ Ngoại Giao – Cục Lãnh sự Mỹ cho thấy đã có thêm 116 visa định cư Mỹ diện EB-5 được cấp cho nhà đầu tư Việt Nam và gia đình tính đến cuối tháng 4/2019.

Như vậy, đã có tổng cộng 368 visa EB-5 đã cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành riêng cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 của Mỹ (tính từ tháng 10/2018) – ước tính còn lại khoảng 332 visa EB-5 cấp cho Việt Nam.

Thống kê lượng Hồ sơ EB-5 được cấp cho Việt Nam hết tháng 4/2019

Ký hiệu phân loại visa EB-5 (chương trình EB-5 trung tâm khu vực):

  • I.51: Visa EB-5 dành cho nhà đầu tư là 83 visa
  • I.52: Visa EB-5 dành cho vợ/chồng là 76 visa
  • I.53: Visa EB-5 dành cho con phụ thuộc là 193 visa

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

  • T.51: Visa EB-5 dành cho nhà đầu tư là 5 visa
  • T.52: Visa EB-5 dành cho vợ/chồng là 3 visa
  • T.53: Visa EB-5 dành cho con phụ thuộc là 6 visa

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

  • C.51: Visa EB-5 dành cho nhà đầu tư là 2 visa
  • C.52: Visa EB-5 dành cho vợ/chồng là 0 visa
  • C.53: Visa EB-5 dành cho con phụ thuộc là 0 visa

Trong thời điểm Chương trình đầu tư Mỹ được gia hạn ngắn đến ngày 30/9/2019, đây là lúc thích hợp đối với tất cả anh/chị đang mong muốn tiến hành hồ sơ đầu tư định cư Mỹ, hiện thực hóa giấc mơ di trú cho cả gia đình thân yêu tại nước Mỹ.

Thống kê lượng Hồ sơ EB-5 được cấp cho Việt Nam hết tháng 4/2019
4.8 (96%) 5 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT