DautuDinhcuQuocte.com

Tại sao người Việt định cư Síp ngày càng nhiều?

Tại sao người Việt định cư Síp ngày càng nhiều?

Hầu hết người Việt đầu tư định cư Síp để làm “đường tắt” để có Quốc tịch Châu Âu, sau đó họ đều trở nên yêu quý đảo quốc xinh đẹp này và không muốn rời đi để sống tại các nước Châu Âu khác.