DautuDinhcuQuocte.com

Tại sao người Việt định cư Síp ngày càng nhiều?

Tại sao người Việt định cư Síp ngày càng nhiều?

Hầu hết người Việt đầu tư định cư Síp để làm “đường tắt” để có Quốc tịch Châu Âu, sau đó họ đều trở nên yêu quý đảo quốc xinh đẹp này và không muốn rời đi để sống tại các nước Châu Âu khác.

Victoria trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc

Victoria trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc

Victoria đã vượt mặt New South Wales để trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc dựa trên xếp hạng tiềm lực và sức mạnh kinh tế của CommSec.

Lần đầu tiên sau 4 năm đứng ở vị trí dẫn đầu New South Wales đã phải nhường ngôi lại cho Victoria đăng quang trở thành tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang này giữ vị trí dẫn đầu nền kinh tế quốc gia.